Niemieckie moduły BAUER Solartechnik

30 lat gwarancji produktowej
30 lat gwarancji na wydajność*
*producent gwarantuje minimum 87% pierwotnej mocy w 30 roku pracy

Szeroką gamę modułów fotowoltaicznych dużych i renomowanych producentów poszerzyliśmy
o nowy, wysokowydajny
moduł typu szkło/szkło - bifacjal (dwustronny)
niemieckiego producenta:
Bauer Solartechnik GmbH

Zapytaj również przedstawiciela o bezpłatne ubezpieczenie Twojej instalacji od:
dewastacji ● wandalizmu ● gradu ● huku ponaddźwiękowego ● huraganu ● lawiny ●
naporu śniegu ● powodzi ● osunięcia się ziemi ● pożaru ● przepięcia ● trzęsienia ziemi ●
uderzenia pioruna ● uderzenia pojazdu ● upadku obiektów ● upadku statku powietrznego ●
zapadania się ziemi ● zalania ● kradzieży ● kradzieży z włamaniem ● rozboju

Obejrzyj test wytrzymałości modułu BAUER szkło/szkło!