Zarabiaj na farmach fotowoltaicznych nawet 15% rocznie

Farmy fotowoltaiczne są coraz popularniejszym rodzajem inwestowania w Polsce. Biorąc pod uwagę takie czynniki jak rosnące stale ceny energii elektrycznej czy choćby zobowiązanie wobec społeczeństwa i UE do systematycznego zwiększania udziału OZE w wytwarzaniu energii jest to obecnie jedna z najciekawszych form inwestycji. Inwestowanie w farmy fotowoltaiczne daje gwarancję stabilnej stopy zwrotu w długim okresie czasu.

Aby zmieniać świat na lepszy zapraszamy do współpracy Inwestorów, którym nie jest obojętne w jakim środowisku żyjemy. Unikalny model biznesowy pozwala przy tym generować wymierne zyski. Naszą misją jest ochrona klimatu z jednoczesnym pomnażaniem oszczędności naszych Inwestorów! Ten biznes jest korzystny dla wszystkich! Dopóki będzie świeciło słońce, możemy produkować zieloną energię z elektrowni słonecznych. Budujemy farmy fotowoltaiczne, zostań naszym Inwestorem i weź udział w tej zmianie jednocześnie budując swoją niezależność finansową!

Niewiele jest branż mających tak przewidywalną przyszłość jak OZE. Komisja Europejska nałożyła na Polskę konieczność znaczącego zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym. Zgodnie z rządową Polityką Energetyczną Polski, celem dla Polski jest osiągnięcie poziomu co najmniej 32% udziału OZE w elektroenergetyce do 2030 roku. Jest to cel bardzo ambitny, wymagający dużego wysiłku i nakładów finansowych ale możliwy do zrealizowania pod warunkiem zaangażowania sektora prywatnego.

Ponadto UE w roku 2050 chce osiągnąć neutralność klimatyczną. Wszystko to sprawia, że w najbliższych latach konieczny jest dynamiczny przyrost nowych mocy z przewagą energii pozyskiwanej ze słońca. Dodatkowym czynnikiem napędzającym OZE jest wzrost cen praw do emisji CO2 oraz dynamicznie rosnące ceny energii, zwłaszcza pozyskiwanej ze źródeł kopalnych: węgla, ropy i gazu. Dlatego już teraz warto inwestować w technologie zmierzające do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym ze słońca.

Zielona energia - czysty zysk

Umów się z naszym przedstawicielem i dowiedz się jak łatwo stać się Inwestorem jednocześnie włączając się w walkę o lepszy klimat dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń!

Inwestuj od 200 000
Zarabiaj 15% rocznie


Dowiedz się, jak w łatwy i bezpieczny sposób możesz pomnażać swoje oszczędności
przy zaangażowaniu stosunkowo niedużego kapitału. Zostań udziałowcem działającej farmy fotowoltaicznej!

Napisz do nas!